Przeskocz do treści

Cele i zadania

Celem Placówki jest:
• Szerokie oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne na dziecko, a poprzez to kształtowanie jego osobowości oraz rozwijanie zdolności i umiejętności
• Stała praca z rodziną dziecka poprzez wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Placówka podejmuje działania w najbliższym środowisku lokalnym dziecka oraz zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.
Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez następujące zadania:
• Podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, a także jakości funkcjonowania rodziny w środowisku
• Prowadzenie pracy środowiskowej
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych i psychologicznych dla rodzin dzieci
• Prowadzenie profilaktyki i terapii z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży i ich rodzin
• Kształtowanie w rodzinach prawidłowych postaw wobec potrzeb psychicznych dzieci
• Organizacja czasu wolnego dzieci
• Wdrażanie wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenie zaradności życiowej
• Organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, budowanie własnej wartości, kształtowanie równowagi emocjonalnej oraz właściwych postaw w stosunku do rówieśników i osób dorosłych, rozwijanie właściwej komunikacji interpersonalnej i współdziałania, przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym, rozwój zainteresowań.
Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dzieckiem na terenie Świetlicy są:
Zajęcia świetlicowe:
• sportowe
• turystyczno-rekreacyjne
• muzyczno- ruchowe
• plastyczne
• komputerowe
• integracyjne
• samorządowe
Zajęcia specjalistyczne:
• terapia indywidualna i grupowa
• zajęcia socjoterapeutyczne
• zajęcia profilaktyczne
• zajęcia wychowawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
• zajęcia edukacyjne-pomoc w nauce, odrabianiu zadań
• zajęcia reedukacjne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X