Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą
w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Popławskiego 17 w Krakowie.

Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Popławskiego 17 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wesoleurwisy.pl/

Placówka Wsparcia Dziennego w Krakowie  /w skrócie Placówka/

Telefon: +48 510 190 935
E-mail: wesole_urwisy@op.pl
Adres korespondencyjny: Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą
w Szkole Podstawowej nr 61
ul. Popławskiego 17
Kraków, 30-818

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji:  9.09.2021 r.

Strona internetowa https://www.wesoleurwisy.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone
w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– pliki wytworzone przez inne podmioty niż Placówka i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Placówki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie https://www.wesoleurwisy.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Placówce realizacją spraw w zakresie dostępności cyfrowej zarządza kierownik Aneta Polczyk, e-mail: anpolcz@op.pl, telefon: 510190935 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Popławskiego, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły są nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W Placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X