Przeskocz do treści

Kadra Świetlicy Socjoterapeutycznej „Wesołe Urwisy”

Kierownik Placówki: mgr Aneta Polczyk

Zajęcia: pogadanki tematyczne – bezpieczne zachowania w różnych   sytuacjach, wychowawca,
wykształcenie wyższe
Uniwersytet Jagielloński - Wydział filologiczny
specjalność Język polski jako Obcy, Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym oraz Filologia Polska -  Teatrologia/Język polski.

mgr Jacek Włodarczyk

Zajęcia: sportowe, muzyczne, muzyczno-ruchowe, samorządowe,
wychowawczo-profilaktyczne
wykształcenie wyższe

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Muzyka z przygotowaniem pedagogicznym

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - Wychowanie fizyczne

mgr Kamil Kustra

Zajęcia: sportowe, komputerowe, rekreacyjno- turystyczne,
wykształcenie wyższe

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Wychowanie Fizyczne,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Informatyka i Zarządzanie

mgr Karolina Wawer

Zajęcia: pomoc osobom niepełnosprawnym, język migowy, rekreacyjno- turystyczne, sportowe, komputerowe
Licencjat Uniwersytet Pedagogiczny

Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju

mgr Katarzyna Urban

Zajęcia: profilaktyczne, zdrowe odżywianie
Licencjat promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,
magister pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencja kryzysowa.
W trakcie realizacji Certyfikacji na psychoterapeutę i socjoterapeutę dzieci i młodzieży.

mgr Anna Hiro

Zajęcia: zajęcia kreatywne, plastyczno - techniczne, rękodzieło, rekreacyjno - turystyczne.
wykształcenie wyższe
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pedagogika społeczno - opiekuńcza, oligofrenopedagogika.

mgr Jolanta Osiejko

Zajęcia: muzyczno – ruchowe, astronomiczne, przyrodnicze,
plastyczne, matematyczne, fizyczne
wykształcenie wyższe
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Matematyki i Fizyki - Specjalność nauczycielska

Pedagog: mgr Emilia Macałka

Zajęcia:  savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, język migowy (deaf studies), klub młodego naukowca, edukacja emocjonalna 

Licencjat Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunkach: 
Psychologia
Moduł kształcenia nauczycieli 

Ponadto: 
Certyfikowany trener umiejętności społecznych 
Certyfikowany trener kontroli złości